ZAKON THELEME
                                     (Thelema je grčka riječ za Volju, i ima istu brojčanu vrijednost kao Agape, grčka riječ za Ljubav). Knjiga Zakona daje jednostavan kodeks ponašanja. "Čini što ti volja bit će sav Zakon". "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom". "Nema zakona nad Čini što ti volja". To znači da se svaka od nas zvijezda treba kretati po svojoj pravoj putanji, kao što je označeno prirodom našeg položaja, zakonom našeg rasta, impulsom naših prošlih iskustava. Svi događaji su podjednako zakoniti i teoretski dugoročno gledano svi su neophodni za sve nas. Ali   u   praksi,   samo   je   jedan   čin   zakonit   za   svakog   od   nas   u   bilo   kojem   trenutku.   Stoga   se   Dužnost sastoji u odluci da iskusimo pravi događaj od jednog do drugog trenutka svjesnosti. Svaki čin ili pokret je čin ljubavi, sjedinjenje sa jednim ili drugim djelićem "Nuite". Svaki takav čin mora biti "pod voljom", izabran tako da ispuni, a ne da osujeti istinitu prirodu bića. Tehnike za postizanje ovoga moraju se proučiti u "Magici", ili se dobivaju putem osobnih uputstava od Majstora Theriona i njegovih imenovanih pomoćnika.  
Zakon Theleme Zakon slobode

Copyright © 2018 Ordo Templi Orientis