LIBER DCCCXXXVII    ZAKON SLOBODE
Čini što ti volja bit će sav Zakon. I Često   me   pitaju   zašto   počinjem   pisma   na   ovaj   način.   Bez   obzira   da   li   pišem   svojoj   dami   ili   svom mesaru,   uvijek   počinjem   sa   ovih   jedanaest   riječi( eng. ”Do   what   thou   wilt   shall   be   the   whole   of   the Law” ) .   Jer,   kako   bih   inače   trebao   početi?   Koji   drugi   pozdrav   bi   bio   tako   radostan?   Pogledaj,   brate,   mi smo slobodni! Raduj se sa mnom, sestro, nema zakona nad Čini što ti volja! II Pišem   ovo   za   onog   koji   nije   čitao   našu   Svetu   Knjigu,   KNJIGU   ZAKONA,   ili   za   onog   koji,   čitajući   je,   na neki   način   nije   uspio   razumjeti   njeno   savršenstvo.   Jer   postoje   mnoge   stvari   u   toj   Knjizi,   i   Radosna Vijest   je   sad   tu,   sad   tamo,   rasuta   po   cijeloj   Knjizi,   kao   što   su   zvijezde   rasute   po   prostranstvu   Noći. Radujte   se   sa   mnom,   svi   vi   ljudi!   Na   samom   početku   Knjige   stoji   velika   povelja   našeg   božanstva: "Svaki   muškarac   i   svaka   žena   je   zvijezda".   Mi   smo   svi   slobodni,   svi   neovisni,   svi   blistavo   veličanstveni, svako je jedan sjajan svijet. Nije li to dobra vijest? Potom   dolazi   prvi   poziv   Velike   Božice   Nuit,   Gospe   Zvjezdanog   Neba,   koja   je   također   i   Materija   u njenom   najdubljem   metafizičkom   smislu,   koja   je   beskraj   u   kojem   mi   živimo,   krećemo   se   i   postojimo. Počuj   Njen   prvi   poziv   nama   muškarcima   i   ženama:   "Dođite,   o   djeco,   pod   zvijezde,   i   uzmite   svoju dostatnost   ljubavi!   Ja   sam   iznad   vas   i   u   vama.   Moj   ushit   je   u   vašem.   Moja   radost   je   gledati   radost vašu".   Poslije   Ona   objašnjava   misteriju   tuge:   "Jer   ja   sam   razdvojena   radi   ljubavi,   radi   mogućnosti sjedinjenja.   To   je   stvaranje   svijeta   da   je   bol   razdvojenosti   kao   ništa,   a   radost   rastapanja   sve". Kasnije   je   pokazano   kako   to   može   biti,   kako   je   smrt   sama   po   sebi   ushit   kao   i   ljubav,   ali   još   snažniji, sjedinjenje duše sa njenim istinskim sopstvom. A   koji   su   uvjeti   ove   radosti,   mira   i   uzvišenosti?   Je   li   to   mračni   asketizam   Kršćanina,   Budista   i   Hindusa? Živimo li u vječnom strahu da će nas neki "grijeh" sasvim odvojiti od "milosti"? Nikako. "Stoga   budite   izvrsni:   oblačite   se   svi   u   otmjenu   odjeću,   jedite   bogata   jela   i   pijte   slatka   vina   i   vina koja   se   pjene!   Također,   predajte   se   svom   izobilju   i   volji   ljubavi   kako   vam   je   volja,   kada,   gdje   i   sa kime vam volja! Ali uvijek k meni". To   je   jedina   stvar   koju   treba   imati   na   umu,   da   svaki   čin   mora   biti   ritual,   čin   obožavanja,   sakrament. živite   kao   kraljevi   i   prinčevi,   okrunjeni   i   neokrunjeni,   od   ovog   svijeta,   budite   uvijek   životni,   kao   što gospodari    oduvijek    žive;    ali    neka    to    ne    bude    samo-udovoljavanje;    načinite    od    svog    samo- udovoljavanja religiju. Kada   pijete,   igrate   i   uživate,   vi   niste   postali   "nemoralni",   vi   niste   stavili   na   kocku   svoju   "besmrtnu dušu";   vi   ispunjavate   propise   naše   svete   religije   -   samo   pod   uslovom   da   se   sjetite   promatrati   svoja djela    u    tom    smislu.    Ne    ponižavajte    se    i    ne    uništavajte,    ne    umanjujte    svoje    zadovoljstvo propuštanjem   vrhunske   radosti,   spoznaje   Mira   koji   nadilazi   razumijevanje.   Ne   ljubite   samo   Marijanu ili   Meluzinu;   sama   Nuit,   naročito   koncentrirana   i   inkarnirana   u   ljudski   oblik   da   bi   vam   pružila beskrajnu    ljubav,    još    na    zemlji    vam    nudi    Eliksir    Besmrtnosti.    "Ali    ushit    će    biti    tvoj,    i    radost zemaljska: uvijek K meni! K meni! Ponovo   ona   govori:   "Ljubav   je   zakon,   ljubav   pod   voljom".   Sačuvajte   čistim   svoj   najviši   ideal;   uvijek stremite   tome   i   ne   dozvolite   ničemu   da   vas   zaustavi   ili   skrene   u   stranu,   baš   kao   što   i   zvijezda   juri svojom   neproračunljivom   i   beskrajnom   putanjom   slave,   i   sve   je   Ljubav.   Zakon   vašeg   bića   postaje Svjetlost, Život, Ljubav i Sloboda. Sve je mir, sve je harmonija i ljepota, sve je radost. Jer   čujte,   kako   je   milostiva   Božica:   "Ja   dajem   nezamislive   radosti   na   zemlji;   sigurnost,   a   ne   vjeru,   za života, nad smrću; neizreciv mir, odmor, ushit; a ne tražim nikakve žrtve". Nije   li   to   bolje   nego   smrt-u-životu    robova   Ropskih   Bogova,   budući   da   oni   idu   potišteni   spoznajom "grijeha", dosadno tražeći ili simulirajući dosadne i zamorne "vrline"? Sa   takvima,   mi   koji   smo   prihvatili   Zakon   Theleme,   nemamo   ništa.   Mi   slušamo   Glas   Zvjezdane   Božice: "Ja   vas   volim!   žudim   za   vama!   Blijeda   ili   purpurna,   prekrita   ili   sladostrasna,   ja   koja   sam   sva   naslada   i žar,   i   pijanstvo   najintimnijeg   osjeta,   žudim   za   vama.   Nadjenite   krila   i   dignite   sklupčani   sjaj   unutar sebe: dođite k meni!" I   tako   Ona   završava:   "Pjevaj   mi   nasladni   ljubavni   poj!   Pali   za   me   mirise!   Za   me   nosi   dragulje!   Za   me pij,   jer   ja   te   volim!   Ja   te   volim!   Ja   sam   plavovjeđa   kći   Sunčeva   Zalaza;   ja   sam   gola   briljantnost sladostrasnog noćnog neba. K meni! K meni!" A s ovim riječima "Očitovanje Nuite je završeno". III U   slijedećem   poglavlju   naše   Knjige   data   je   riječ   Hadita,   koji   je   nadopuna   Nuite.   On   je   vječna energija,    Beskrajno    Kretanje    Stvari,    središnja    srž    svih    bića.    Očitovani    Univerzum    proizlazi    iz vjenčanja   Nuite   i   Hadita;   bez   toga   ne   bi   bilo   ničega.   Ova   vječna,   ova   stalna   svadbena   svetkovina   je, prema tome, priroda samih stvari; i uslijed toga, sve što postoji je kristalizacija božanskog zanosa. Hadit   nam   govori   o   Sebi:   "Ja   sam   plamen   koji   gori   u   srcu   svakog   čovjeka,   i   u   srži   svake   zvijezde".   On je,   prema   tome,   naše   najdublje   božansko   sopstvo;   to   si   ti,   a   ne   netko   drugi,   koji   si   izgubljen   u stalnom   ushićenju   zagrljaja   Beskonačne   Ljepote.   Malo   dalje   On   govori   o   nama:   "Mi   nismo   za   jadne   i žalosne:   gospodari   zemlje   naši   su   rođaci.   Zar   je   za   Boga   da   živi   u   psu?   Ne!   ali   najviši   su   naši.   Oni   će se radovati, naši izabrani: tko tuguje nije naš." "Ljepota   i   snaga,   poskočan   smijeh   i   prijatna   klonulost,   sila   i   oganj,   to   je   naše".   Kasnije,   govoreći   o smrti,   On   kaže:   "Ne   misli,   o   kralju,   o   toj   laži:   Da   Ti   Moraš   Umrijeti:   zaista,   ti   nećeš   umrijeti,   već živjeti.   Sada   neka   bude   shvaćeno:   ako   se   Kraljevo   tijelo   raspadne,   on   će   ostati   u   čistom   ushitu zauvijek". Kada to znate, šta preostaje osim radosti? A kako da živimo do tada? "To   je   laž,   ta   ludost   protiv   samog   sebe".   /.../   "Budi   jak,   o   čovječe!   Budi   strastven,   uživaj   u   svim stvarima čula i ushita: ne boj se da će te se ikoji Bog zbog toga odreći". Ponovo i ponovo, u riječima poput ovih, On sagledava ekspanziju i razvoj duše putem radosti. Ovo   je   Kalendar   naše   Crkve:   "Ali   vi,   o   moj   narode,   ustanite   i   probudite   se!   Neka   se   rituali   pravilno izvode s radošću i ljepotom!" Zapamtite da svi činovi ljubavi i užitka moraju biti rituali. "Postoje   rituali   elemenata   i   svetkovine   godišnjih   doba.   Svetkovina   za   prvu   noć   Proroka   i   njegove Nevjeste.   Svetkovina   za   tri   dana   pisanja   Knjige   Zakona.   Svetkovina   za   Tahutija   i   Prorokovo   dijete   - tajna,   o   Proroče!   Svetkovina   za   Vrhovni   Ritual,   i   svetkovina   Ekvinocija   Bogova.   Svetkovina   za   oganj   i svetkovina   za   vodu;   svetkovina   za   život   i   još   veća   svetkovina   za   smrt!   Svetkovina   svakog   dana   u   vašim srcima   u   radosti   mog   ushićenja!   Svetkovina   svake   noći   za   Nu,   i   užitak   krajnjeg   zanosa!   Zaista! svetkujte!   radujte   se!   nema   bojazni   odsad   nadalje.   Rastapanje   i   vječni   ushit   su   u   poljupcima   Nue". Sve   to   zavisi   o   vašem   vlastitom   prihvaćanju   ovog   novog   zakona,   a   od   vas   se   ne   traži   da   vjerujete   u bilo   što,   da   prihvatite   niz   budalastih   mitova   koji   su   ispod   intelektualne   razine   Bušmana   i   moralnog nivoa   narkomana.   Sve   što   morate   činiti   jest   da   budete   ono   što   jeste,   da   izvršavate   svoju   volju,   i   da se radujete. "Da   li   si   pogriješio?   Da   li   žališ?   Da   li   je   strah   u   tvome   srcu?"   On   ponovo   govori:   "Toga   nema   tamo   gdje sam   ja".   Još   je   mnogo   ovoga;   dovoljno   je   već   bilo   citata   da   sve   razjasne. Ali   postoje   dalje   zapovijedi. "Mudrost   govori:   budi   jak!   Tada   ćeš   moći   podnijeti   više   radosti.   Ne   budi   životinja;   oplemeni   svoju nasladu!   Ako   piješ,   pij   sa   osam   i   devedeset   pravila   umijeća:   ako   voliš,   nadiđi   to   finoćom;   i   ako   činiš bilo   što   radosno,   neka   u   tome   bude   tananosti!   Ali   nadvisi!   nadvisi!   Uvijek   stremi   na   više!   I   ako   si istinski moj - a u to ne sumnjaj, i ako si uvijek radostan! - smrt je kruna svega." Uzdignite   se,   moja   braćo   i   sestre,   sa   zemlje!   Bacite   pod   noge   sve   strahove,   sve   grižnje,   sve   sumnje! Uzdignite   se!   Izađite,   slobodni   i   radosni,   noću   i   danju,   izvršavajte   svoju   volju;   jer   "nema   zakona   nad Čini   što   ti   volja".   Uzdignite   se!   Napredujte   sa   nama   u   Svjetlosti   i   Životu   i   Ljubavi   i   Slobodi,   uzimajući svoje zadovoljstvo Kraljeva i Kraljica na Nebu i na Zemlji. Sunce   je   izašlo;   vjekovna   sablast   je   odlepršala.   "Riječ   Grijeha   je   Ograničenje",   ili   kako   je   to   drukčije rečeno u ovom tekstu: To je Grijeh, obuzdavanje tvog svetog duha! Naprijed, naprijed u svojoj snazi i ne boj se niti jednog čovjeka. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.  
Zakon Theleme Zakon slobode

Copyright © 2018 Ordo Templi Orientis