"Znaj dakle da naš Sveti Red ima samo Tri Prava Ranga. Kao što je zapisano u Knjizi Zakona: "Pustinjak, Ljubavnik i Čovjek Zemlje. Samo konvencije radi ovi rangovi su podeljeni u tri Trijade." Pošto   je   u   O.T.O.-u   oblik   ceremonije   inicijacija   Kandidata,   to   je   On   čiji   se   Put   kroz   Vječnost prikazuje   u   dramskom   obliku.   Rituali   inicijacije   su   dramski.   Stoga   se   zahtjeva   fizička   priustnot kandidata na njegovoj inicjaciji. Slijed   inicijacija   unutar   O.T.O.-a,   u   tijadi   čovjeka   zemlje Aleister   Crowley   ukratko   opisuje   u   knjizi “Magika bez suza” na ovaj način: Trijada Čovjeka Zemlje: - O°        - Minerval - I°        - Muškarac i Brat / Žena i Sestra - II°        - Magičar - III°  - Majstor Magičar - IV°  - Savršeni Magičar i pratitelj Svetog Kraljevskog Svoda Enoha - P.I.°     - Savršeni Inicijat, ili Princ Jeruzalema U nultom stupnju           Ego je privučen Sunčevom sistemu.  U prvom  stupnju            Dijete doživljava Rođenje. U drugom stupnju      II°     Muškarac ili Žena proživljavaju Život. U trećem stupnju      III°    Predstavlja se Smrt individue. U četvrtom stupnju   IV°    Doživljava se svijet s one strane Smrti. U stupnju P.I.            PI°    Čitav ovaj ciklus  je povučen u Anihilaciju. Trijada Čovjeka Zemlje prati simbolizam baziran na čakrama i postajama Kundalini Yoge. Od   ovih   događaja   ili   Stanica   na   Putu,   svi   osim   II°   su   jedinstveno   kritično   iskustvo.   Ipak,   mi   se uglavnom   bavimo   vrlo   raznolikim   iskustvima   Života.   Svi   naredni   stupnjevi   O.T.O.-a   su   shodno tome   razrade   II°,   pošto   je   teško   moguće   u   jednoj   ceremoniji   skicirati,   čak   i   u   najsažetijem obliku,   učenje   inicijata   vezano   za   Život.   Zbog   toga   su   rituali   od   V°   do   IX°   uputstva   kandidatu kako   se   treba   ponašati;   i   oni   mu,   postepeno,   prenose   Magijske   Tajne   koje   ga   čine   Majstorom Života.  

Copyright © 2018 Ordo Templi Orientis