Ecclesia   Gnostica   Catholica   (E.G.C.)   ili   Gnostička   Katolička   Crkva   je   eklezijastički   ogranak O.T.O-a.    Povijesno    podrijetlo    Gnostičke    katoličke    crkve    vezano    je    uz    francuski    gnostički preporod,   koji   je   postavio   temelje   obnove   gnostičkih   zajednica   po   Europi   i   svijetu,   a   koje   su po svojoj prirodi bile kršćanske. Prihvativši   Zakon   Teleme,   Gnostička   katolička   crkva   se   odjeljuje   od   kršćanske   Univerzalne gnostičke   crkve   i   njenih   nasljednica,   utjelovljuje   se   unutar   O.T.O.-a,   a   njezine   eklezijastičke moći   sada   se   temelje   na   duhovnom   naslijeđu   Majstora   Theriona    i   njeni   sakramenti   su   u potpunosti telemitski. Riječima biskupa Gnostičke katoličke crkve, W. B. Crow-a: “Svijet   je   ušao   u   Novi   Eon   (u   ožujku   1904.e.v.),   Eon   Okrunjenog   i   Pobjedničkog   Djeteta. Prevlast    Majke    (Eon    Izide)    i    Oca    (Eon    Ozirisa)    su    stvar    prošlosti.    Mnogi    ljudi    nisu    još    u potpunosti   ostvarili   ove   formule   i   one   još   uvijek   vrijede   u   njihovim   ograničenim   sferama;   ali Majstori   su   odlučili   da   je   došlo   vrijeme   za   dodjelu   sakramenata   Eona   Horusa   onima   koji   su sposobni za shvaćanje. Spolovi su jednaki i nadopunjujći.   " Svaki   muškarac   i   svaka   žena   je   zvijezda. "  AL, I:3.   Svećenica   sada   mora   djelovati   jednako   kao   i   svećenik.   Izražavanje   gornje   postavke   u   javnom ritualu    znači    započeti    sa    uspostavljanjem    Gnostičke    mise    koja,    oslanjajći    se    na    vitalne elemente   najstarije   istinske   tradicije,   svoju   pozornost   i   svoje   ciljeve   pouzdano   sagledava   u budućnosti.“ Gnostička    katolička    crkva    nam    pruža    telemitsko    religijsko    okruženje    čija    je    središnja ceremonija Gnostička misa. Napisao ju je Aleister Crowley  1913. godine za upotrebu u O.T.O. i E.G.C. Uz    Gnostičku    misu,    kao    središnji    obred,    sakramenti    baptizma ,    konfirmacije ,    zaređenja ,   vjenčanja  i posljednji obredi , sačinjavaju cjelinu našeg religijskog okružja.  
––

Copyright © 2018 Ordo Templi Orientis