Velika Loža Hrvatske O.T.O.
Velika   Loža   Hrvatske   Ordo   Templi   Orientisa   (O.T.O.)   je   nacionalni   ogranak   O.T.O.   International, opunomoćena za samostalno djelovanje i predstavljanje Reda O.T.O. na području Hrvatske. Iako   kao   organizirana   zajednica   djeluje   u   Hrvatskoj   još   od   1980-ih,   status   Velike   Lože   joj   je dodjeljen   2014.e.v.   kojom   prigodom   je   Fr.   Abrasax      postavljen   za   Nacionalnog   Velikog Glavnog   Majstora.   Svi   inicijatički   članovi   Reda   sa   boravištem   u   Hrvatskoj,   članovi   su   Velike   Lože Hrvatske   O.T.O.   Članstvo   u   Velikoj   Loži   Hrvatske   O.T.O.   istovremeno   dodjeljuje   i   članstvo   u   O.T.O. International. Velika Loža Hrvatske O.T.O. u svom se radu oslanja na dva konstituirajuća obreda, Mysteria    Mistica    Maxima    i   Ecclesia   Gnostica   Catholica .   Mysteria   Mistica   Maxima   je   inicijatička, a  Ecclesia Gnostica Catholica je eklezijastička grana našeg djelovanja. Naša   misija   je   promicanje   i   življenje   filozofskog   i   religijskog   sustava   poznatog   kao   Thelema ,   kroz doktrine   i   prakse   Reda,   sa   naglaskom   na   njegovanje   ideala   individualne   slobode,   samo-discipline, poznavanja   sebe   i   univerzalnog   tj.   sveopćeg   bratstva.   U   tom   cilju   provodimo   niz   sakramentalnih   i inicijacijskih obreda, te pružamo vodstvo i uputu svojim članovima. Podupiremo slobodu pojedinca i njegovanje samopoštovanja, poznavanja sebe, samo-discipline i   samo-odgovornosti.   Afirmiramo   spone   bratstva   te   očekujemo   vjernost,   iskrenost,   međusobnu suradnju, uzajamnu pomoć i uzajamno povjerenje među našim članovima. Vrednujemo gostoljubivost u našoj zajednici i promoviramo mir, toleranciju, istinu, te poštovanje prema Redu unutar naših hramova i prostora. Zagovaramo načela Znanstvene Religije i Univerzalnog Bratstva, a suprotstavljamo se tiraniji, praznovjerju i potlaćivanju. Prihvaćamo i podupiremo Zakon Theleme, kao što je objavljen u Knjizi Zakona i u pisanjima Proroka Eona, Aleistera Crowleya .

Copyright © 2018 Ordo Templi Orientis